Det er bra å ha ambisjoner, men det målet fylkespolitikerne satte seg ser ut til å være helt urealistisk. Men for Hedmarken er den ferske befolkningsstatistikken hyggelig lesning. For de fire kommunene i Hamar-regionen er folketilveksten første halvår 339 innbyggere, noe som er langt mer enn hele Hedmark. Årsaken er selvsagt at mens tilflyttingen til Hamar-regionen øker, blir det for eksempel hele tiden færre innbyggere i Østerdalen.

Gårsdagens reportasje her i avisen gir noen viktige stikkord for hvorfor både Hamar og Ringsaker er populære kommuner å bosette seg i. Familien Nordtun som nettopp har flyttet til Børstad framhever Hamars størrelse, landskapet, byutvikling, et godt oppvekstmiljø og et stort tilbud innenfor kultur og idrett. Selv om dette bare er utsagn fra en enkelt familie, ser vi at kriteriene som framheves er de samme som de Hamar kommune markedsfører seg på.

Vi slutter oss til ordfører Morten Aspeli (Ap) når han peker på betydningen av den gode Hamar-skolen. Å være blant de 20 beste skoleeierne i landet har stor betydning når det er barnefamiliene som skal lokkes hit. I tillegg peker Aspeli på satsingen innenfor byutvikling og veksten i antall arbeidsplasser. Hamar er på mange måter lokomotivet på Hedmarken i så måte. Det er ikke nok å ha et stort tilbud for folk i fritiden. Jobb og gode kommunale tjenester er basisfaktorer for å få til økt tilflytting.

Nå handler det om å høste der man har sådd. Både Hamar og Ringsaker er kommuner som har klart å gjøre tydelige politiske valg for hvilken retning man vil gå i. Det tar lang tid å skape et godt omdømme på nasjonalt plan. Vi begynner nå å se resultatene av det gode arbeidet som er gjort. Hvis kommunene kan opprettholde sitt gode tjenestetilbud på nøkkelområdene vil det være et sterkt konkurransefortrinn når kommunikasjonen inn mot hovedstadsregionen blir enda bedre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00