Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud avfyrer et dårlig skjult angrep på politikerne i Ringsaker og Stange, som sa ettertrykkelig nei til sammenslåing med Hamar. I en kronikk i Hamar Arbeiderblad peker han på at Hamar ligger inneklemt mellom disse to kommunene. De bygger gjerne boliger selv, inn mot Hamars grenser. Nærheten til Hamar gir nemlig høyest pris.

Les også: Hele kronikken til rådmannen

Underforstått profitterer Ringsaker og Stange på Hamars urbane bokvaliteter. Men Hamar får ingen mulighet til å sette disse områdene i en sammenheng. Dermed må Hamar selv lage en plan som kan få fart på boligbyggingen i takt med befolkningsveksten. Målet er ambisiøse 1,5 prosent hvert år, som krever 200–250 nye boliger årlig.

Når det ikke er mulig å se Hamarregionen under ett, vil rådmannen tvinge Hamars politikere til å ta nødvendige grep innenfor egne grenser. Det er å vifte med en rød klut når han foreslår å bruke friområder som Klukhagan, Furuberget og Frøbergsberget til boligbygging. I tillegg kan det kan være aktuelt å «omdisponere dyrka mark der det gir positiv samfunnsnytte». Når vi vet at Ringsaker kommune har gått i spissen for å omgjøre dyrket mark til næring, ser åpenbart Hamars rådmann at også Hamar må bevege seg i denne retningen.

Responsen fra politikerne har så langt vært negativ. Miljøpartiet de Grønne vil ikke ha boligbygging i friområdene, og Arbeiderpartiets gruppeleder Grete Solli sier kontant at Ap er mot forslaget.

Vi tror Bjørn Gudbjørgsrud først og fremst er opptatt av å skape debatt, og tvinge politikerne til å forholde seg til problemstillingen. Skal Hamar vokse i takt med ambisjonene er det ikke nok å fortette i sentrum. Mange som flytter fra Oslo vil ha mer plass til en lavere pris. Da må kommunen ha et variert boligtilbud med både eneboliger og rekkehus. Det krever utbygging av nye områder i Hamar. Det er politikerne som må peke på hvor det skal bygges.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00