Det viser den ferske boligprisstatistikken som ble lagt fram i går. En god nyhet for alle dem som allerede har investert i bolig. Verre er det for dem som ennå ikke er inne på boligmarkedet. Terskelen blir bare høyere og høyere med den prisstigningen vi har sett de siste årene.

Det varsles at boligprisene vil fortsette å stige utover høsten. En av grunnene er mangelen på boliger. En annen er at folk i stadig større grad flytter inn til byene. Urbaniseringen fortsetter, og den gjør seg gjeldende ikke bare rundt hovedstadsregionen og de største byene. Også Hamar-regionen merker dette for fullt. Boligmarkedet i Hamar sentrum vil bli stadig mer attraktivt, mens det fortsatt er mulig å få en rimelig bolig 7–8 kilometer utenfor sentrumskjernen.

Som eiendomsmeglere sier til Hamar Arbeiderblad i dag, begynner det sprengte Oslo-markedet for alvor å slå inn på boligsituasjonen i Hamar-regionen. Med de geografiske begrensningene Hamar har, er det ikke bare her den sterke prisveksten vil merkes. Også nabokommunene vil bli berørt. I dette perspektivet er det positivt at Ringsaker så langt i år har gitt klarsignal for bygging av 272 nye boliger. Det er flere enn noen gang. Rådmann Jørn Strand registrerer at investeringslysten øker. Det er det opphetede boligmarkedet som skaper denne muligheten. Den vil igjen gi flere arbeidsplasser innenfor byggebransjen.

Nå er det viktig for kommunene å arbeide systematisk med å legge til rette for økt boligbygging. Flere boliger er det aller viktigste tiltaket for å bremse en prisvekst som ikke er til fordel for ungdom som skal etablere seg. Dessuten vil den kommunen som kan tilby rimelige boliger, få et fortrinn når boligkjøperen leter etter muligheter utenfor Oslo-regionen. Vi konkurrerer med hele østlandet om nye innbyggere. Manglende befolkningsvekst er en av de største utfordringene for Hamar-regionen. Et godt boligtilbud kan øke attraktiviteten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00