Riktignok truer både Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å vrake fylkesreformen. Vi velger likevel å tro at et så reformvillig parti som Ap, som i mange år nettopp har ønsket sterkere regioner og færre kommuner, etter valget vil innse at dette er gode politiske beslutninger gjort av Stortinget.

Den ferske befolkningsstatistikken for 2016 viser en formidabel vekst for Hamar. 1,6 prosent er mer enn landsgjennomsnittet, og klart bedre enn både Gjøvik og Lillehammer. Hamar har våget å satse, både på byutvikling og kulturhus. I tillegg er den geografiske beliggenheten viktig. Nærheten til Oslo og Gardermoen kan ikke undervurderes. Her ser vi bare begynnelsen på en utvikling som vil gjøre Hamar mye mer attraktiv for tilflytting i årene som kommer.

Hamars vekst får ringvirkninger også for kommunene rundt. Samlet sett vokser Hamarregionen i 2016 med 1.055 innbyggere. Det er mer enn den samlede veksten i resten av Hedmark. Igjen ser vi at vekst gir mer vekst, og at satsingen på byene også gir gevinst for distriktene rundt.

Innlandsregionen trenger en by som er størst for å få et tyngdepunkt. Situasjonen med tre jevnstore byer har vært en utfordring hver gang vi har hatt en lokaliseringsdebatt i Hedmark og Oppland. Hamar er allerede justishovedstaden, med Innlandet politidistrikt og nødetatene. Hamars vekst de siste årene gjør diskusjonen overflødig. Effekten av E6 med firefelts motorvei har vi nå sett noen år. Jernbanens dobbeltspor kombinert med en offensiv satsing på urbanitet vil over tid forsterke en utvikling de andre byene ikke kan konkurrere med.

«Denne byen kan bli en av Østlandets mest attraktive», skrev byplanlegger Erling Dokk Holm nylig om Hamar i Dagens Næringsliv. Da vil den også generere vekst til resten av Innlandet. Derfor bør hele regionen slutte opp om Hamar som regionhovedstad.

Les også
NYHET Hvilken by skal bli Innlandets hovedstad?
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00