Fylkesråd Thomas Breen (Ap) klinker til mot Hamars kommunepolitikere og deres håndtering av jernbanesaken og dobbeltsportrasé. «En komplett farse» og «amatørenes teater utfolder seg i fri dressur» er blant de nådeløse karakteristikkene som brukes for å beskrive kommunestyrets behandling av trasévalget. Det er den nye utredningsperioden på tre år som har utløst Breens sinne.

Vi synes Breen bommer når han tar fram skytset sitt. Skal vi tolke fylkesråden burde kommunestyret tatt et standpunkt som passet Bane Nor og alle de statlige instansene som har valgt å gå for det vestlige kulvertalternativet. Uansett hvilken trase man måtte foretrekke, kan ikke kommunens behandling av en så viktig sak gjennomføres så skjematisk som Breen ønsker seg.

Hamar kommune har en viktig rolle i planarbeidet, og skal ikke stå med lua i hånda. Kommunestyrets synspunkter skal ha vekt når konklusjonen til slutt trekkes. Breens avlysning av denne prosessen viser liten respekt for kommunestyrets rett til å ta egne, selvstendige beslutninger basert på hva som er best for Hamar. Så må staten og Bane Nor veie dette mot nasjonale transporthensyn og økonomiske rammer.

Derimot er vi enige med Thomas Breen i at den sittende regjering ikke har gjort jobben sin i denne saken. Både Bane Nor og Hamar kommune har ansett beslutningsgrunnlaget for å være godt nok. Tre års utsettelse er mildt sagt uheldig for Hamar, som nå får båndlagt store arealer. Dette står i skarp kontrast til statsminister Erna Solbergs (H) show på Skibladnerbrygga rett før valget. I ettertid må dette oppleves som pinlig, for alle de som jublet for ingen ting.

Faktum er at Høyre/Frp-regjeringen verken har klart å ta et traséstandpunkt eller bevilge nok penger til oppstart Kleverud-Sørli. Regjeringens håndtering rammer Hamar kommune, og er selvsagt heller ikke noen god reklame for Høyre lokalt, som har drevet en lang og intens kampanje for østlig trase.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00