En oppslutning på 1,4 prosent er rekordlavt, og til og med mindre enn Rødt. For de tillitsvalgte i Hamar Frp er det naturlig å spørre seg hva som skal til for å få fotfeste i Hamar. Leder for Hamar Frp, Erling Behrens har ikke lagt skjul på sine store ambisjoner. 10 prosent oppslutning ser han som et mål som bør være inne rekkevidde. Overfor Hamar Arbeiderblad løfter han fram partiets velkjente motstand mot eiendomsskatten, og den restriktive flyktningpolitikken som alltid har vært en merkesak for Frp.

Men disse sakene er ikke nok til å veie opp for uroen som har fulgt Fremskrittspartiet i Hedmark i mange år. Selv om det i flere år har vært ro rundt lokallaget i Hamar, er det langt fra tilfelle i fylket for øvrig. Vi har den aller siste hendelsen friskt i minne. Eksklusjonen i Ringsaker av tidligere gruppeleder Hans Kristian Arnkværn vakte stor oppsikt. Fortsatt ser det ikke ut til at støyen rundt Arnkværn er over, selv om han nå er ute av partiet.

Vi skal spare Behrens og Frp for en ny gjennomgang av de siste års skandaler. Men vi tror ikke det er enkelt å nå fram med det politiske budskapet, når det er intern maktkamp som først og fremst får offentlig oppmerksomhet. Slike konflikter hemmer også rekrutteringen av nye medlemmer, som Behrens ønsker seg. Vi ser ingen tegn til at ledelsen i Hedmark Frp tar et nødvendig oppgjør med det indre partikulturen.

Erling Behrens åpner for at andre kan lede Hamar Frp. Han framstår som en litt annerledes Frp-politiker, i hvert fall på lokalplan. Behrens er ikke høyrøstet og hardtslående som en Tor Andre Johnsen, det er ikke sleivsparkene, de halvrasistiske kommentarene på Facebook eller de grovkornete populistiske utspillene som preger lederen i Hamar Frp. Er målingen også et uttrykk for at det egentlig ikke er rom i Frp for en dannet, saklig og korrekt politiker som Erling Behrens? I Hedmark skiller han seg i hvert fall tydelig fra en del av sine partifeller. Det ser ikke ut til å betale seg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00