Mens vi venter på at regjeringen skal drysse godbiter fra Nasjonal transportplan (NTP) over Innlandet, registrerer vi at nabo Gudbrandsdølen Dagningen (GD) stiller seg i rekken av dem som vil gjøre Hamar til synderen hvis Intercity til Lillehammer blir satt på vent. Det kan være et kjærkomment grep også for ordførere i andre kommuner i regionen hvis Innlandet igjen blir taperen.

HER er lederen i GD.

Hamars folkevalgte sørger i praksis for at dobbeltsporet blir nedprioritert, når kommunestyrets vedtak om østlig trase er i strid med anbefalingene til Bane NOR. Det er en enkelt slutning å trekke, men det er å tillegge Hamars politikere langt mer innflytelse enn de har.

Mer nærliggende er det at regjeringen og dens støttepartier ikke prioriterer Intercity høyt nok politisk når samferdselsmidlene skal fordeles. Signalene fra samferdselspolitikerne på Stortinget har i flere år gitt grunn til bekymring. Mange synes regningen for Intercity er for høy. Derfor er det mer nærliggende å spørre om ordførere i Ringsaker og Lillehammer og Oppland og Hedmark fylkeskommuner har øvd nok politisk påtrykk de siste årene for å synliggjøre betydningen av ytre Intercity? Vårt svar er at Hamar i for stor grad har kjempet denne kampen alene.

Hamar har ikke vært à jour med hva som kreves for å holde E6 og dobbeltspor inne i varmen, skriver GD. Til det er å si at Hamar tross har fått firefelts motorvei til E6, og i alle fall har en realistisk mulighet til å lande dobbeltsporet. For Lillehammer er begge deler fortsatt bare en fjern drøm. Kanskje bør GD i stedet spørre seg hva Lillehammers ordfører kan lære av Hamar?

Torsdag slipper regjeringen hovedkonklusjonene i Nasjonal transportplan. Vi håper fortsatt dobbeltsporet er inne forbi Brumunddal. Da kan jubelen for alvor slippes løs. La oss håpe at nyheten om elektrifisering av Rørosbanen mellom Hamar og Elverum bare er en liten del av regjeringens storstilte satsing på jernbane i Innlandet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00