Hamar er dermed klart best i Innlandet. Til sammenligning ligger Lillehammer som nummer 47, og Ringsaker nede på 131. plass. Hamar-regionen er også den sterkeste av regionene i Innlandet, og det er grunn til å tro at det er Hamars posisjon som motor som løfter regionen til topps.

Man skal ikke legge altfor stor vekt på slike kåringer, men kåringen som er utført av Vista Analyse for NHO er likevel såpass grundig at den er vel verd å stoppe opp ved. Dette er ingen subjektiv kåring av Innlandets beste by. Her inkluderer kriteriene blant annet tilstanden til næringslivet, innbyggernes privatøkonomi, lokal verdiskapning, innbyggernes alderssammensetning, arbeidsmarkedet og befolkningens utdanningsnivå. Det er altså nøkkelkriterier for å finne ut hvor det er vekst.

Ikke overraskende er det de største byene som har størst fart. Det er her næringslivet ønsker å etablere seg, og det er her folk vil bo. Til tross for at Ringsaker har gjort en betydelig innsats for å legge til rette for nyetableringer, og har hentet storfisker som IKEA, ser vi likevel at Hamar har en helt annen tyngde når kommunenes totale slagkraft skal vurderes. Det ser ut til å være bedre for folk og næringsliv å være i kommuner med en viss størrelse, sier regiondirektør i NHO, Åge Skinstad til Gudbrandsdølen Dagningen. Det er en presis oppsummering.

Det er viktig å styrke vekstområdene i en region. Det er her befolkningsveksten kommer, og det er her næringslivet vil være. Det er også slik områdene rundt kan få del i veksten. Ringsaker har vært flinke til å skape blest om seg selv, og bygget et positivt omdømme. Det er likevel ingen tvil om at Hamar framstår som motoren i regionen. Vinnerholdningen og stoltheten er likevel noe Hamar kan adoptere hos naboen. Det er lov å være enda mer fornøyd med utviklingen i Hamar de siste årene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00