Jakten på den rette ordførerkandidaten tas ut av den ordinære nominasjonsprosessen, som ikke begynner før i 2018. Allerede ved utgangen av dette året skal nominasjonskomiteen ha et forslag til kandidat.

For å finne den rette kandidaten trykkes det for første gang postkort hvor alle, også de som ikke er medlemmer av Hamar Ap, kan komme med forslag. Dessuten har styret gitt nominasjonsutvalget beskjed om at det skal letes både innenfor og utenfor partiets rekker. Partiledelsen legger åpenbart mer vekt på de personlige kvalitetene til toppkandidaten enn tidligere.

Skal Hamar Arbeiderparti gjenvinne den politiske makten i Hamar, tror vi dette er gode og nødvendige grep. Forrige gang Ap hadde flertall etterlot man seg en kommuneøkonomi som krevde opprydning. Debatten om hva som var årsaken til dette skal vi la ligge i denne omgang. Det er uansett den som sitter i posisjon som har ansvaret for å få økonomien i balanse. I tillegg har Ap slitt med jernbanedebatten gjennom hele denne valgperioden.

En mer åpen prosess er et viktig skritt for å skape mer tillit hos velgerne. En slik involvering tegner et bilde av et moderne parti, som er mindre låst i en tradisjonell partistruktur, og det vitner om en ekte interesse for å få vite hva velgerne ønsker. Dessuten gir det en mulighet til å få et bredere utvalg av ideer om hvem som er den beste kandidaten til å fronte Ap i 2019.

Utviklingen av politiske talenter har ikke preget Hamar Ap denne perioden. Det var mange unge på lista ved forrige valg, men de har i liten grad markert seg. Vi tror nominasjonsutvalget bør lete etter en kandidat utenfor kommunestyregruppa. Det kan også være en fordel å ha distanse til den betente jernbanedebatten. Først og fremst trengs det klare politiske visjoner for Hamar. Men en bred og åpen prosess er en god begynnelse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00