Justisminister Anders Anundsen (Frp) har fått tingrettens medhold i at mulla Krekar kan tvangsflyttes til Kyrksæterøra. Riktignok ble avgjørelsen anket umiddelbart, og Krekar får bli i Oslo til lagmannsretten har tatt stilling til anken. Hvis Anundsen får medhold også der, kan Frp i hvert fall vise til at de har kraft til å plassere Krekar der de måtte ønske innenfor landets grenser.

Vi synes nok det smaker av symbolpolitikk. Målet med forflytningen er at Krekar, som betraktes som en fundamentalistisk lederskikkelse, skal hindres i å ha kontakt med sine likesinnede. Men når kontakten primært foregår via Internett, er vi ikke så sikre på at dommen vil ha noen reell betydning.Mulla Krekar er forståelig nok ansett som en provoserende skikkelse her i landet. Hans truende oppførsel kombinert med et utvisningsvedtak gjør ham til et åpenbart hatobjekt. Vi må likevel spørre oss om det norske folk føler seg tryggere hvis han sendes til Kyrksæterøra. Hva ville vi sagt hvis han ble tvangsflyttet til Ormseter asylmottak og Hamar?Dommen som gir rett til å tvangsplassere Krekar er dessuten avgitt under betydelig tvil. Det formuleres eksplisitt av tingrettsdommeren. Han er også i tvil om Krekar vil påvirke folk i mindre grad om han bor på i Kyrksæterøra, enn hvis han får bli boende på Grønland i Oslo. Like fullt har justisministeren fått den kjennelsen han ønsket seg. Vi kan bare forestille oss hvilken situasjon tingrettsdommeren ville befinne seg i hvis mulla Krekar eller hans likesinnede mot all formodning skulle begå terrorhandlinger. Terrortrusselen har kommet så nær, og blitt så virkelig, at retten tross tvilen åpenbart ikke tar sjansen på å sette foten ned for politiets vurderinger.Fremskrittspartiet ønsker selvsagt å vise sine velgere at de faktisk klarer å gjøre noe med situasjonen til mulla Krekar. Vi tviler på at forflytningen til Kyrksæterøra vil være tilstrekkelig. Først når Krekar er ute av landet kan Anders Anundsen innkassere en skikkelig politisk gevinst.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00