For det er gledelig å oppleve at offentlige etater kan samarbeide på tvers, at man evner å se to samfunnssektorer under ett og gjennom det finne helhetlige, praktiske løsninger på flere utfordringer samtidig. Prosjektet «Menn i helse» er eksempel på nettopp dette. Et eksempel til etterfølgelse. Her er hensikten å rekruttere menn som er mottakere av ytelser fra Nav og få dem ut i jobb et sted der det virkelig trengs flere hender; i helsevesenet.

For hva gjør man når landet er på full fart inn i en eldrebølge og man ser den akutte mangelen på helsefagarbeidere? Vi utdanner bare halvparten så mange som landet har bruk for i årene som kommer og det vil mangle 57.000 helsearbeidere om 20 år. Samtidig ser man at i Nav-systemet går menn i sin beste alder, mellom 26 og 55 år, på trygd. Da oppretter man et kursopplegg og får 89 søkere til en utdanning der deltakerne mottar økonomisk støtte underveis, samt svært gode utsikter for fast jobb.

Det er heller ingen ulempe at prosjektet er forbeholdt og retter seg mot menn. Helsevesenet har bruk for en jevnere kjønnsfordeling og folk som kan ta tunge, fysiske løft. Denne måten å utnytte menneskelige ressurser på er derfor formålstjenlig på så mange måter.

Tidligere gravemaskinførere, bilmekanikere og selgere, menn som av ulike grunner har blitt arbeidsledige, føler seg igjen ønsket i arbeidslivet. Bare det i seg selv er verdifullt, med tanke på den samfunnsøkonomiske kostnaden det utgjør når egentlig arbeidsføre mennesker faller utenfor. Ingen ønsker å være til byrde når de kan være til nytte, og det finnes flere områder der lignende omskoleringstiltak eller prosjekter kunne fungere godt; i barnehager, parkvesenet - hvorfor ikke rekruttere kompetanse på vedlikehold av skolebygg?

Når 27 menn mandag begynner i 12 ukers praksisperiode på sykehjem er Hedmark fjerde fylke som innfører «Menn i helse» Deretter venter sommerjobb og formell utdanning på Storhamar videregående fra høsten, forhåpentligvis med fagbrev innen tre år. Vi ønsker dem lykke til med svært samfunnsnyttig arbeid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00