Vi utsettes for et utilbørlig press, sa Høyres Knut Fangberget da formannskapet denne uka vedtok å gi Storhamar håndball en nedbetalingsplan for ubetalt halleie. Per 5. mars skyldte klubben 1,3 millioner kroner i ubetalt leie. I tillegg har en rekke andre kreditorer krav fordi regningene ikke blir betalt.

De folkevalgte har bedt om et regnskap for 2014 og budsjett for 2015 som er godkjent av klubbens årsmøte. Det må sies å være et svært rimelig krav før man går inn på nedbetalingsordninger i den størrelsesorden det her er snakk om. Det klarer ikke Storhamar å levere. I stedet er klubbens årsmøte utsatt, mens presset på kommunen øker. Utilbørlig press er etter vårt syn ikke å ta for hardt i.

Årsaken er selvsagt at kommunen også er tungt involvert i byggingen av den nye håndballhallen til Storhamar. Skulle Storhamar gå konkurs fordi den ikke kan gjøre opp for seg, er situasjonen mildt sagt uheldig.

Vi har skrevet mye om snuoperasjonen som Storhamar Ishockey har gjennomført. Her kunne Storhamar håndball ha noe å lære. Når ikke et godkjent regnskap og budsjett kan legges fram kan det synes som om klubbens ledelse ikke fullt ut har tatt innover seg at det er fellesskapets midler dette handler om.

Vi minner om at Hamar kommune nå går inn i en tid hvor det må kuttes i driften. Sykehjem, barnehager og skoler skal under lupen. Vi ønsker Storhamars håndballag all mulig suksess både sportslig og økonomisk. Men vår frykt for at håndballhallen skal føre til større økonomiske problemer enn de vi ser i dag er ikke borte. Det foreligger prognoser som tilsier store økte inntekter. Dessverre er Idretts-Norge fullt av slike spådommer hvor resultatene likevel har uteblitt. Tilliten forsterkes ikke når det ikke kan legges fram et godkjent regnskap og budsjett fra årsmøtet. Kravet som ligger i den nye nedbetalingsplanen er at Storhamar i framtida fortløpende skal betale sine regninger til kommunen. Skal tilliten gjenoppbygges er dette et godt sted å begynne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00