De fornekter seg ikke når de begir seg inn på asyl- og innvandringsområdet. På hver sin måte viser landets ferske innvandrings – og integeringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) i hvor liten grad flyktningenes situasjon affiserer dem.

«En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge», er kommentaren Listhaug i går lot følge de nye reglene for innstramming på asylfeltet. Tor André Johnsen fastslår etter et besøk på Åkershagan asylmottak for mindreårige, med bred penn, at de aller fleste er returnerbare, De som følger Johnsen på sosiale medier, utsettes raskt for en strøm av negative utsagn om flyktninger.

Det er så man skulle tro de ikke har fått med seg TV-bildene som opprørte en hel verden. Barn og familier på overlessete båter som gikk ned utenfor den greske kysten. Det er ureflekterte utsagn som dette som bidrar til en asyldebatt hvor fakta skyves i bakgrunnen, mens det i stedet nøres opp under fremmedfrykt.

Det er flere utkastelser som er det tydelige målet for den nye statsråden. Det preger forslaget som nå sendes ut på høring. Også personer som får innvilget opphold skal kunne kastes ut senere, etter nye vurderinger. Slikt gir et dårlig grunnlag for integrering. Men forslagene om betydelig sterkere krav til norskopplæring er viktige og integreringsfremmende.

Vi har særlig liten sans for kravet om at flyktninger skal måtte ha tre av sine fem år i Norge som selvforsørgende, før de får permanent opphold. Det nedlegges et betydelig arbeid i kommunene for å få flyktninger ut i arbeid. Likevel tar det lang tid før det norske arbeidslivet åpner dørene for arbeidssøkere fra andre deler av verden. Etter vårt syn er et slikt krav urealistisk. Men Frp fosser fram på meningsmålingene i takt med flyktningstrømmen. Det er opptredener som dette som blåser liv i Fremskrittspartiets tradisjonelle profil som et innvandringsfiendtlig parti. Sylvi Listhaug kan bli partiets store stemmesanker fram mot neste valg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00