Så mye synes klart etter at Hamar Arbeiderblad i går kunne avdekke at det finnes en egen ektefellepensjon i avtalen, med en verdi på 870.000 kroner i året. Slikt er ikke dagligdags. At ektefellepensjonen skal være det dobbelte av det en gjennomsnittlig lønnsmottaker får i årslønn, klinger ikke godt. Det er derfor forståelig at avtalen har vakt sterke reaksjoner både hos politikere og blant folk flest.

Man kan selvsagt ønske seg at Rinnan selv hadde sett at dette ville bli oppfattet som en pensjonsavtale som er ute av alle proporsjoner. Da ville han i hvert fall ha sluppet det ubehaget det må være å se innholdet bli offentlig kjent, slik han nå gjør 15 år etter at avtalen ble undertegnet. Men vi kan heller ikke frata ledere retten til å forsøke å skaffe seg så gode betingelser som mulig.

Gårsdagen bør derfor være enda dårligere for dem som har sittet i Eidsiva-styret og godkjent denne lukrative pensjonsavtalen. Først og fremst tenker vi på den styrelederen som signerte avtalen i 2000. Det var daværende fylkesrådsleder i Hedmark og Ap-politiker Siri Austeng. En betydelig politisk skikkelse både i fylkespolitikken og i Arbeiderpartiet. Øvrige styreledere har åpenbart bare passivt videreført avtalen. Slik ender Reidar Åsgård (Ap) med å si at « ... han går ut fra at det er en god begrunnelse for det», mens Alexandra Bech Gjørv henviser til tidligere styreledere.

Enhver bedrift står selvsagt fritt til å avtale lønns- og pensjonsbetingelser for sine ledere. Problemet med Eidsiva er at selskapet er eid av kommunene, altså det offentlige. Derfor angår Eidsiva oss alle. Det er kommunene, representert ved ordførerne, som må svare for betingelsene til topplederen i Eidsiva. Det er derfor ikke rart at ordførerne reagerer på størrelsen på ektefellepensjonen. Men rent prinsipielt er det altså ikke konsernsjef Rinnan det bør reageres mot. Det er styrelederne som ordførerne selv har oppnevnt, som har latt dette passere gjennom 15 år.

Les også
NYHET ... men Ringsakers varaordfører tror det er lite å gjøre med avtalen.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00