Erling Dokk Holm trenger ingen ytterligere presentasjon. Hans kronikk i Dagens Næringsliv inneholder vesentlige, men velkjente synspunkter.

Jernbane og sykehus må utnyttes som de gulleggene de er for en by som Hamar. De gir unik mulighet til vekst, og må derfor også sees i et byutviklingsperspektiv. Erling Dokk Holm advarer derfor mot jernbanestasjon ved Vikingskipet, og sykehus i Moelv. Det støtter ikke opp om utviklingen av ett regionsentrum. Marginaliseres Hamar taper hele regionen, er hans budskap.

Vi har stor sans for de overordnede tankene i DN-kronikken. Med fordel kunne de preget lokalpolitikernes beslutninger, ikke bare i Hamar, men hele Norge. Lokaliseringsdebatter ender ofte med et geografisk kompromiss, i stedet for å fokusere på hva som gir vekst. Og det som gir vekst for Hamar gir også vekst i regionen for øvrig, akkurat som sentrumsvekst i Brumunddal og Stange er viktig for bygdene.

Vi tror likevel Erling Dokk Holm skal lytte mer til sin gamle sjef Peter Butenschøn når han analyserer Hamar. Butenschøn har fulgt utviklingen i Hamar tett gjennom flere år. Han underslår ikke at det er krevende å legge en jernbanestasjon lenger vekk fra sentrum, men veier det mot betydningen av å åpne hele sjøsiden. I Erling Dokk Holms regnestykke mangler Hamars unike beliggenhet mot Mjøsa. Den må veie tyngre enn flyttingen av jernbanestasjonen.

Det viktigste resonnementet til Erling Dokk Holm er uansett at Intercity-utbyggingen kan gjøre Hamar til en av Østlandets mest attraktive byer. Den muligheten må ikke skusles bort. Derfor ser vi med interesse på den nye kulvertløsningen som er utarbeidet. Vi registrerer at ordfører Einar Busterud er positiv, og den bør også være spiselig for Riksantikvaren og Fylkesmannen. Dobbeltsporet er nemlig nøkkelen for å utvikle sjøsiden mot Mjøsa

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00