Det må kalles godt forhandlingshåndverk når både Norges Bondelag og landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) kan si seg fornøyd med resultatet av årets landbruksoppgjør. Vi kalte det tilbudet staten la på bordet for «en provokasjon for bøndene». Landbruksorganisasjonene var også overrasket over at staten i utgangspunktet bare tilbød 90 millioner kroner. Vi konstaterer at begge parter har beveget seg betydelig for å finne den løsningen som forelå i 17. mai-helgen.

Enkelte har i etterkant kritisert landbruksminister Listhaug for å fravike Fremskrittspartiets egentlige landbrukspolitikk. Vi synes dette er en debatt som er lite fruktbar. Listhaug har nok måtte skjele til at regjeringen i et valgår ikke er tjent med demonstrerende bønder i gatene. Vi opplever at landbrukets status som landets matprodusenter er stigende. I tillegg har stortingsflertallet lagt stor vekt på prinsippet om at det er matproduksjon i hele landet. Listhaug er også nødt til å forholde seg til dette.

Bondelaget fikk økt rammen med 310 millioner kroner, noe som innebærer en gevinst på 7000 kroner per årsverk. Bøndene får en prosentvis inntektsøkning på 3,75 prosent. Det er langt fra det løftet som bondeorganisasjonene hadde ønsket seg for å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper i arbeidslivet. Det er likevel bedre enn inntektsutviklingen i samfunnet for øvrig. Listhaug har også blitt tvunget til å akseptere at det fortsatt skal være 18 regioner for melkekvoter, slik bøndene ønsket.

Så konstaterer vi at en del av regningen for det forbedrete tilbudet ender hos forbrukerne. Økte matpriser må til for at bøndene skal få høyere inntekt. 130 kroner i gjennomsnitt i ekstra årlige utgifter kan ikke kalles for en stor bør på norske husholdninger. Vi er mer og mer opptatt av sunn mat som er produsert på en trygg måte. Norsk landbruk gir et viktig bidrag til dette. Da må vi også regne med å betale prisen. Den kommer ikke bare på skatteseddelen, men også i matvarebutikken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00