Da Ringsaker Almenning for et par år siden opplevde at folk ikke lenger var så interessert i å kjøpe hytte på Sjusjøen tok de grep. Da det viste seg å være vanskelig å få solgt hytter til 3,5 millioner kroner, hadde de, som allmenningsbestyrer Mathias Neraasen beskriver i HA, valget mellom å vente og håpe på at markedet endret seg, eller å begynne å tenke nytt.

Grunneierne og Ringsaker Almenning skal ha ros for å ha turt å satse på det siste. Deres løsning ble å legge om til mindre tomter og en standard - og dermed pris - som gjorde hyttemarkedet attraktivt for vanlige folk. Det har gjort Sjusjøen til Norges mest populære hytteområde, foran Beitostølen og Kvitfjell.

Nå er hovedmarkedet for almenninga hytter som ligger på mellom 2 og 2,5 millioner kroner. Dermed når de en annen type kjøpegruppe; de som har alminnelig formue og inntekt. Det bygges nå rundt 100 nye hytter i året og interessen stiger. Ringsaker Almenning har nærmere 30 ansatte og hytteutbyggingen har naturlig nok ringvirkninger for ytterligere 250 arbeidsplasser i fjellet. Det handler i første rekke om byggenæringen med alle dens yrkesgrupper, og ikke minst har mengden hyttefolk stor innvirkning på dagligvarebutikker og annen handel i området.

Neraasen i almenningen innser at det påligger dem et ansvar for å opprettholde utbyggingen, ettersom flere er avhengige av hytteetableringen og at hyttene blir brukt. Selv om man ikke kan bygge ut hele fjellet til tomter, er det liten grunn til å tro at folk vil miste interessen for Sjusjøen som vintersportssted. Langrennsinteressen vil gjøre at området attraktivt, men når tomtene er ferdig utbygd, er det ikke tvil om at almenningen må være på hugget for å holde på hyttefolket. Det krever at man legger til rette for handelsmuligheter, for vinteraktiviteter, familieattraksjoner, kanskje underholdning i ferier? Nytenking og omstilling vil alltid være nødvendig for stadig å finne nye områder man kan tjene penger. Den satsingen som så langt er lagt for dagen på Sjusjøen burde love godt for også videre drift og tilrettelegging.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00