Alt kan ikke falle ned som en moden frukt på Hamar, sier Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg (Ap) til Oppland Arbeiderblad. Han sikter til at man i politi- og justismiljøet regner Hamar som et sannsynlig hovedsete for det nye Innlandet politidistrikt. Vi tror ikke Hamars politikere kjenner seg helt igjen i den beskrivelsen. For alle byene i Innlandet gjelder at det må kjempes hardt for de statlige arbeidsplassene som legges hit.

Nå mener Gjøvik-ordføreren at man ikke skal ta for gitt at Hamar blir nytt politihovedsete. Det er vi enige i. Et hovedsete skal ikke plasseres før man har vurdert alle faktorer. Gjøviks problem er imidlertid at AMK-sentralen for Sykehuset Innlandet er det eneste reelle argumentet man kan slå i bordet med. Det blir litt for tynt, når vi vet at Hamar allerede har både lagmannsretten og Spesialenheten. Dette er embeter som er knyttet direkte til politiets arbeid. Å plassere hovedsetet i Gjøvik vil derfor være upraktisk og en pulverisering av et miljø med kompetanse.Gjøvik har en befolkning som er litt større enn de andre byene i Innlandet. Det tilsier at politikerne bør være opptatt av at Gjøvik får tilstrekkelig politiressurser tilgjengelig. Det må være et viktigere krav enn å slåss for et hovedsete. For øvrig vil vi gjenta at omorganiseringen av politiet ikke først og fremst er en lokaliseringsdebatt. Målet med politireformen er å styre politiressursene bedre, etablere en tydeligere politiledelse og endre kulturen i politiet. Foretaksstraffen på 100.000 kroner som Hordaland politikammer ble ilagt tidligere denne uka, understreker hvor stort behovet er.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00