Sommerens terrortrussel med skjerpet beredskap ved ulike viktige knutepunkter, er for lengst dempet ned. Et viktig trekk fra myndighetenes side var å ha mer synlig og bevæpnet politi i gatene, på flyplassene og ved grensene. Her i Hedmark var politiets tilstedeværelse flere steder merkbart. Hverdagen har nå i stor grad vendt tilbake til «det normale».

Men den skjerpede situasjonen har i alle fall fått én konsekvens: Spørsmålet om en generell bevæpning av det norske politiet er igjen heist høyt på dagsordenen. Lederen for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier han ikke vil bruke sommerens terrortrussel som argument for en slik generell bevæpning. Men han har tatt til orde for at «økt trusselnivå i framtida er ett av flere argumenter for generell bevæpning», slik han sier det til Klassekampen.

Politiets Fellesforbund gikk inn for en slik generell bevæpning av politiet på sitt landsmøte i 2012. Men saken er også internt der svært kontroversiell, og vi har merket oss at forbundets tidligere leder, Arne Johannessen, har gått ut og sagt seg uenig. Også i Sverige, som har hatt en slik adgang i flere år, er ordningen sterkt kritisert. Om politiet til daglig er bevæpnet, er det fare for at også de kriminelle i enda større grad vil skaffe seg våpen. Statistikken viser at i gjennomsnitt en person hvert år blir drept av politiskudd og åtte blir skadet i Sverige. I Norge er til sammenlikning to personer blitt drept av skudd fra politiet de siste ti årene.

Regjeringen åpner i sin politiske plattform for «generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen». Det er antatt at regjeringen vil komme med et utspill i løpet av høsten. Politiet har bedt om mer systematisk trening med og uten våpen. Det er et krav vi stiller oss bak. Derimot mener vi at vi har fått et endret Norge den dagen alle politifolk til vanlig går rundt med skytevåpen. Erfaringer fra andre land viser at dette er en forandring som ikke er til det bedre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00