Er du på de riktige festene, får du nok «likes»? Tar du de riktige valgene for utdanning, framtida og deg selv? Forskning viser at ungdom lever under et press stadig flere av dem sliter med å håndtere. Tall fra Ungdata viser at én av tre norske ungdommer er stresset. En fjerdedel har problemer med å sovne. Tretti prosent har opplevd å være ganske eller veldig plaget av tanker om at «alt er et slit». For å få elevene til å senke skuldrene og bedre den psykiske helsen, har enkelte videregående skoler innført prøveordninger med timer i stressmestring, mindfulness og yoga. Helsesøstre og rektorer mener ungdom trenger hjelp til å prioritere og se hva som er viktig.

Ungdom har til enhver tid levd med forventningspress. Det er en del av brytningstida mot å bli voksen, man får og tar mer ansvar, man vet at livet ikke bare er en lek, man skal ta utdanning, bli noe. Samtidig skal man ha det gøy, utforske og utfordre. Kryssende forventninger fra foreldre, lærere, venner og omgivelser har alltid vært en utfordring. Oppe i dette høres det utvilsomt fint og nyttig ut med yoga som avbrekk i skoletida. Slik kan skolene i alle fall forsøksvis gjøre hverdagen lettere å takle, men problemet er at de i beste fall bare behandler et symptom. Det krever helt andre grep å faktisk gå inn i materien og endre de mekanismene som gjør ungdomstida uhåndterlig, og den store forskjellen fra tidligere generasjoners oppvekst er de sosiale mediene. Generasjon prestasjon lever sitt liv i en konstant synlig offentlighet, der alle mener noe om deg hele tida, der man måler seg selv mot andres kropper, andres resultater, andres aktiviteter og liv.

Skal ungdom oppleve balanse i ytre og indre forventninger, trenger de aller mest foreldre som er til stede som forbilder og veiledere, i prioriteringer, tidsbruk og på sosiale medier. Foreldre må involvere og engasjere seg, de må hjelpe til å sortere verdiene i livet; hva skal de legge vekt på og hva skal de ikke bry seg om? Å sørge for ungdommenes tro på seg selv, verdigrunnlag og tilstedeværelse kan ikke overlates til å bli et midttime-fag på skolen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00