Konsekvensene av Metoo-kampanjen har slått inn også i vårt fylke. Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise og fylkesrådsleder Dag Rønning (Sp) har måtte fratre sine verv. For begge handler det om høyt alkoholforbruk i sosiale sammenhenger, kombinert med pågående sjekking og et misforhold i alder og maktposisjon mellom dem selv og jentene som er varslere.

Det har kommet varsler mot Riise helt tilbake til 2013, og Dag Rønning i 2015. Likevel har begge de to hedmarkspolitikerne kunnet fortsette i framstående politiske verv. Kristian Tonning Riise ble til alt overmål nominert på toppen av Hedmark Høyres stortingsliste.

Ikke lenger akseptert

Årsaken til at de nå trekker seg er åpenbar. Metoo-kampanjen har ført til at seksuell trakassering som tidligere ble bagatellisert, ikke lenger er akseptert verken i det politiske liv eller samfunnet for øvrig.

Det som nå skjer er en nødvendig vekker for menn i maktposisjoner. Seksuell trakassering får konsekvenser. Men det bør også være en advarsel til ledere som har sett gjennom fingrene når sentrale politikere bruker fylkesårsmøter eller en sommerleir i ungdomspartiet til å jakte på jenter i 17-18-årsalderen.

Sviktet grovt

Ledelsen i Hedmark Høyre bør spørre seg selv hvor de har vært de siste årene. To fylkeslag i Unge Høyre hadde egne regler når Kristian Tonning Riise skulle komme for å innlede. Aftenposten forteller at han ble «passet på» da han var foredragsholder på Unge Venstres sommerleir i 2015, på grunn av dårlig oppførsel året før. Like fullt kommer saken som en stor overraskelse på fylkesledelsen, som uten å nøle satte ham øverst på sin stortingsliste.

Høyre sentralt erkjente i går at man har sviktet grovt i denne saken. Fylkesleder Lise Berger Svenkerud har gjemt seg på sitt ordførerkontor i Våler, men sier til Østlendingen at hun har tillit til Riise som hun synes «er en tillitvekkende ung mann». Hedmark Høyre er tjent med å skaffe seg en ny leder, som tar avstand fra seksuell trakassering.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00