Det betyr ikke at regjeringens kommunereform er over. Nå er det fylkesmennenes tur. De skal innen 1. oktober gjennomgå det som har kommet ut av frivillige prosesser og folkeavstemninger i de enkelte kommunene. I en del fylker er resultatene magre. I Hedmark har vi ikke fått en eneste sammenslåing.

Marit Gilleberg, som er prosessveileder for kommunereformen for Fylkesmannen i Hedmark, sa i januar i år at hun regnet at kommunekartet her i fylket ville være ganske annerledes når kommune var ferdige med sine forhandlinger. Så har ikke skjedd. Nå ligger ballen hos Gilleberg, og fylkesmann Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen og Stortinget har vedtatt at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket av regionale og nasjonale hensyn. Enkelt sagt betyr det at nasjonens og regionens hensyn går foran hva innbyggerne og politikerne i en enkeltkommune måtte mene.

Professor i samfunnsøkonomi Jørn Rattsø sier til Aftenposten at det er to hovedproblemer som må løses. Innestengte byer og svake distrikter. Hamar befinner seg i den første kategorien. Regionen har hatt en fin utvikling de siste årene, med økonomisk vekst og befolkningsøkning. Men arealplanlegging og næringsutvikling blir skadelidende når regionens motor hemmes av kommunegrensene. Så spørs det hvor handlekraftig Fylkesmannen er når hans anbefalingen sendes til regjeringen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00