Det ble ingen sammenslåing av Hedmark og Oppland. Hedmark fylkesting opprettholdt sitt nei til å bli en del av region Innlandet. Oppland surnet også på veien, etter at fylkesrådet i Hedmark hadde en negativ innstilling. Dermed ble det nei fra begge naboene, og slikt blir det som kjent ikke ekteskap av.

Med en så bastant motvilje til endringer er det antakelig vanskelig å få fylkespolitikerne til å forstå hvordan dette ser ut utenfra. Men ser man fylkene i Innlandet i et nasjonalt perspektiv er det få regioner som ville passe bedre til å bli en politisk og administrativ enhet.

To store innlandsfylker som både kulturelt og historisk har veldig mye felles. I tillegg et felles ståsted når det gjelder næringsutvikling og behov for økonomisk vekst som ikke springer ut av oljeindustrien. Innenfor både samferdsel og sykehus er det store nasjonale prosesser som tilsier at samarbeid er nødvendig. Både når det gjelder E6 og jernbanens dobbeltspor er det viktig å snakke med én stemme. Sykehustjenestene har blitt så spesialiserte at fylkessykehusene med stor sannsynlighet må vike for regionsykehusene.

Derfor undrer vi oss over at de to fylkene ikke synes de har oppgaver å ta tak i. Entusiasmen og fellesskapet var til å ta og føle på da NRK og Sommeråpent viste Skibladners ferd mellom mjøsbyene. Nå har den politiske hverdagen overtatt, og naboforholdet er åpenbart ikke like varmt. Politikerne i Innlandet blir uansett innhentet av utviklingen. Men da får de kanskje ikke bestemme selv.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00