Det er all grunn til å gratulere Hamar kommune med at økonomien er friskmeldt. Det er ikke mer enn to år siden jakten på budsjettkutt ble innledet. Ved begynnelsen av 2015 var prognosen et underskudd på 60 millioner hvis det ikke ble tatt grep. En rapport fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang viste at Hamar var 150 millioner kroner dyrere å drive enn naboen Ringsaker.

Gjennom kommunevalgkampen i 2015 var det heller ingen politikere som ville si hvor kuttene skulle komme. Etterpå har frykten for å ta i den vanskelige situasjonen åpenbart blitt overvunnet. Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud kunne nylig legge fram en prognose som gir et netto driftsresultat på 40 millioner kroner for 2016. Og økonomien er brakt under kontroll uten et eneste demonstrasjonstog i gatene.

Årsaken til det gode resultatet er en betydelig bedre kontroll med kostnadene, kombinert med økte skatteinntekter som følge av vekst i folketallet. Det er all grunn til å berømme rådmannen for å ha tatt et tydeligere grep om etatens kostnadskontroll. Det er ikke lenger aksept for å drive utenfor budsjett. Så peker Gudbjørgsrud på at folketallsveksten bør være større. Det er en viktig utfordring, fordi befolkningsvekst automatisk utløser både større statlige overføringer og bedre skatteinngang.

Ordfører Einar Busterud (BBL) sa da han tiltrådte at det å få den økonomiske situasjonen under kontroll var det viktigste målet. Det er en oppfatning vi deler. Uten sunn drift blir kommunen handlingslammet. Regnbuealliansen har derfor oppfylt et viktig politisk løfte. Det er ingen tvil om at Hamars rådmann har gitt et viktig bidrag, men det er tross alt politikerne som legger rammene og stiller kravene.

Samtidig har det vært en budsjettbehandling de siste to årene som i stor grad har vært preget av samstemmighet. En kuttprosess blir langt vanskeligere hvis partiene først og fremst vil ri egne kjepphester og gjøre det vanskelig for posisjonen. Ansvarligheten har fått råde i Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00