Statsminister Erna Solberg (H) kommer med en klar oppfordring til regjeringspartner Fremskrittspartiet, etter sitt besøk i flyktningleiren i Libanon. Partipolitiske kjepphester må settes til side når Norge nå skal være med på å løse den enorme flyktningkrisen verden står overfor. 4,3 millioner mennesker har flyktet fra Syria. I tillegg kommer alle de andre som vil forsøke å skape seg et bedre liv i den rike del av verden.

Det er betydelige utfordringer vi nå står overfor. Som Solberg peker på i et intervju med Aftenposten vil vi på kort sikt få høyere arbeidsledighet og mer barnefattigdom. Det logger et stort arbeid foran oss når vi skal skaffe tusenvis av flyktninger bolig og arbeid. Det krever at de politiske partiene sår sammen, slik at det politiske Norge i fellesskap kan finne de beste løsningene.

Viktigst nå er det at vi får en rask behandling av asylsøknadene. I den situasjonen vi nå står overfor, har vi ingen tid å bruke på dem som ikke har krav på beskyttelse. Forsvarlig, men hurtig saksbehandling er påkrevete hvis ikke dette skal ende i kaos. Hvis vi ikke har tillit til at de som kommer hit har reelt behov for asyl, vil opinionen fort vende seg mot regjeringen når konsekvensene av flyktningstrømmen viser seg ute i kommunene. For det er like viktig at vi har et godt mottaksapparat i kommunene hvor flyktningene etter hvert skal bosettes. Dette vil måtte gå på bekostning av noen av de kommunale tjenestene til innbyggerne.

Derfor er det så viktig at alle de politiske partiene på Stortinget nå stiller seg bak en felles handlingsplan for å møte denne krevende situasjonen. Frp har til nå med ulike utspill vist at dette er en vanskelig sak for partiet. Lørdag kunne Nationen publisere et partibarometer utført av Norfakta, som viser at Frp har fått kraftig vind i seilene etter at flyktningkatastrofen kom øverst på den politiske dagsorden. Skulle partiet velge å sette egen popularitet foran hensynet til nasjonen i denne saken, vil det kunne sette hele regjeringssamarbeidet i fare. Skal vi håndtere den kritiske situasjonen kreves det politisk handlekraft fra regjeringen. .

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00