Eller som Arnkværn udiplomatisk formulerer det: Vi må få bort daukjøttet. Det betyr en reduksjon fra dagens 41 representanter til 20. Om en slik spissformulering inviterer til en god meningsutveksling skal være usagt. Men Arnkværns forslag vil utvilsomt skape reaksjoner.

Den som følger kommunestyrets arbeid i Ringsaker eller for den saks skyld andre kommuner, vil raskt oppdage at det er en mindre gruppe toneangivende og engasjerte politikere som i stor grad legger føringer for avgjørelsene. Mange saker avgjøres dessuten i formannskapet. Det er grunn til å spørre seg om en del av kommunestyrerepresentantene kunne nedlagt mer arbeid og større engasjement når de påtar seg vervet som folkevalgt.

Men når Arnkværn vil beholde bare de dyktigste politikerne, må vi spørre hva som er kriteriene? Er han selv dyktig nok til å få en plass i et halvert kommunestyre? Hvilken garanti har vi for at sakene blir bedre håndtert i et halvert kommunestyre?

Høyres Odd-Hermann Roel Børke etterlyser mer vitale diskusjoner. Det er en problemstilling vi synes har mer for seg. Politikerne i Ringsaker bør kanskje politisere diskusjonene mer, og sørge for mer temperatur i debattene? Det er slett ikke sikkert at det vil skje selv om kommunestyret skulle bli halvert.

Det tyngste argumentet mot en halvering av kommunestyret er likevel at det blir vanskeligere for småpartiene å bli representert. Vi får antakelig også en dårligere geografisk representasjon. For Ringsakers utkantområder vil det være negativt. Hvem skal tale distriktenes sak hvis kommunestyret består av bare de største partiene? Og hvilke muligheter er det for dagens småpartier som KrF, Venstre, Miljøpartiet de Grønne, og Frp? Svaret gir seg selv. Arnkværn og hans parti er nok til sjuende og sist best tjent med dagens ordning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00