Likevel er det sterkt kost VG presenterer om Tor Andre Johnsen, som representerer Hedmark Fremskrittsparti på Stortinget, og hans kontakt med russiske diplomater.

Skal vi tro de opplysningene til VG har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hatt to møter med Johnsen. Årsaken er at PST mener å vite at diplomatene er etterretningsoffiserer som er i Norge under dekke av å være diplomater. PST skal ha fått inntrykk av at Johnsen ikke fulgte politiets råd, og har sett seg nødt til å ta et nytt møte med Frp-representanten.

Troverdigheten til Tor Andre Johnsen svekkes ytterligere ved at han foran et møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) ivret sterkt for at norske stortingsrepresentanter skulle støtte en resolusjon Russland hadde framlagt om kamp mot terror. Med Russlands annektering av Krim og kampene i Ukraina som bakteppe, var dette helt uaktuelt for regjeringspartiene Høyre og Frp. Tor Andre Johnsen ble av sine kolleger frarådet å undertegne, men valgte som eneste norske stortingsrepresentant å gjøre dette likevel.

Tor Andre Johnsen har ukrainsk kone, og opplyser til VG at han har jobbet med og i Russland i 17 år. Det er forståelig at Hedmarks-representanten har familiære og kommersielle bånd til Russland. Spørsmålet er hvor godt han ivaretar balansegangen i forhold til russisk etterretning. Når PST innkaller en stortingsrepresentant to ganger for å korrigere kursen, tyder det på at Tor Andre Johnsen ikke har tatt alvoret innover seg.

Hedmark Frp bør spørre seg om partiet er tjent med å være representert av en politiker som tilsynelatende ikke klarer å regulere sin kontakt med russisk diplomati i tråd med anbefalingene fra PST. Når Johnsen aktivt jobber for norsk støtte til russisk utenrikspolitikk, har han ikke forstått at han er i ferd med å la seg bruke av russiske myndigheter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00