I det minste har vi fått en smule debatt etter at det ble kjent at en storkommune i Oppland med Gjøvik som tyngdepunkt kan se dagens lys. Med sine 61.000 innbyggere vil en slik kommune få større gjennomslagskraft.

Næringslivsleder og CC-eier Knut Hage er blant dem som sier at kommunene i Hamarregionen må foreta seg noe. Vi hilser Hages bidrag til debatten velkommen. Det er viktig at kommunesammenslåing ikke bare blir en sak for politikerne. Større kommunale enheter må jo blant annet begrunnes i bedre muligheter for effektiv næringsutvikling, bedre prosesser rundt bygging av vei og jernbane og andre spørsmål som har konsekvenser for hele regionen.

Verken Ringsaker, Stange eller Løten har vist særlig iver for en storkommune på Hedmarken. Knut Hage spør om Ringsaker har blitt «høy på seg selv». Han legger heldigvis til at han ser at kommunen har vært flinke og fått til mye. Å erkjenne at Ringsakers politiske ledelse har gjort en innsats for å utvikle kommunen er et bedre utgangspunkt for debatten, enn å hevde at ordfører Anita Ihle Steen (Ap) og rådmann Jørn Strand driver selvdyrking.

Vi er store nok, sier Ringsaker-ordføreren bastant. Det har heller ingen benektet. Men er kommunene på Hedmarken store nok når regionen som helhet skal utvikle seg i et framtidsperspektiv? Det spørsmålet synes vi ikke noen av de fire ordførerne har besvart på en god måte.

Ihle Steen sier sammenslåing ikke er noe stort krav fra verken politikere eller innbyggere. Det er nok nødvendig med litt større iver fra politisk hold. En god begynnelse er at Hamar-ordføreren gir noen gode grunner for hva som blir bedre for Stange, Løten og Ringsaker i et ekteskap med Hamar. Vi liker som kjent å bli fristet inn i ekteskapet. Ikke tvunget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00