«Man må ta seg tid til hver enkelt elev, og ha åpne dialoger om egen psyke i stedet for å gjøre det ulovlig å ikke ha det like bra hver dag». Slik skrev 17 år gamle Celina Christoffersen i et debattinnlegg i HA forrige måned. Det er lett å være enig med henne. Men diskusjonen om fraværsreglene i videregående skole har vært het denne våren, og i går ble det bestemt: fra høsten strammes fraværsreglene inn.

Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fram de nye reglene torsdag, poengterte han at man skal ta høyde for at det kan være ulike og sammensatte årsaker til at elever er borte fra undervisningen. Det er en svært viktig presisering. Verken målet med eller resultatet av fraværsreglene skal være at elever som for eksempel sliter psykisk, eller er i en generelt problematisk livssituasjon, skal få det vanskeligere. Da ender vi med at frafallet i videregående skole øker.

Kunnskapsministeren understreker at videregående-elever har plikt til å møte fram og delta aktivt i opplæringen. Vi mener også ungdom og unge voksne godt kan bli vant til et arbeidsliv der fravær ikke er greit. Derfor er det ikke riktig å si at elevene med den nye regelen kommer under urimelig press. Man skal tross alt få bukt med og slå ned på udokumentert fravær. Det er fortsatt lov med gyldige grunner som sykdom, omsorgsoppgaver, religiøse høytider, politisk- eller tillitsvalgsarbeid.

Samtidig er det viktig å påpeke at de nye reglene stiller høyere krav til lærere og rektors kapasitet og oversikt. De må ta i bruk individuell vurdering av hver enkelt elevs fraværsgrunner, før de avgjør karaktersetting – nettopp slik Christoffersen skrev, i sitatet ovenfor. Hvis du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag skal det brukes skjønn. Det er altså ikke en regel med automatikk – før fraværet passerer 15 prosent.

Når kravene skjerpes, er det avgjørende at skolene har rutiner og ressurser for å se og bistå elever som ikke møter. Isaksen framhevet også dette. Vi regner derfor med at han følger opp når etterspørselen stiger etter helsesøstre, psykolog og sosialtjeneste som kan hjelpe elever før de faller ut av utdanningssystemet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00