Det viser en gledelig offensiv satsing på skolen fra kommunens side når Ringsaker utvider engelskundervisningen med én time ekstra i uka for første til fjerde trinn. Elevene vil få 152 timer mer engelsk de første skoleårene enn jevnaldrende unger i resten av landet. Ved Stavsberg skole har de også ansatt en egen ressurslærer i engelskfaget, og ungene begynner så smått å bli kjent med fremmedspråket allerede i barnehagen.

Det skjærer kanskje i ørene på enkelte norskforkjempere, som med uro ser at engelske uttrykk brer seg i norsk dagligtale. Men ved å sørge for en bevissthet om språkenes egenart og likheter, å øve opp språkforståelse, språkøre og ordforråd, vil elevene nettopp stå sterkere mot eventuell påvirkning fra engelsk, enten det er gjennom populærkultur eller bruken av globale, sosiale medier.

Allerede i barnehagealder blir unger kjent med engelske ord og uttrykk gjennom bruken av og leken med digitale spill. Dette lærer de av. Derfor er det framtidsrettet og tett knyttet mot samfunnsutviklingen generelt å satse på det rektor Else Margrethe Holst ved Stavsberg skole kaller dybdelæring gjennom hele barneskoleløpet. Hvis man kan bidra til å avmystifisere vårt aller viktigste fremmedspråk og motivere elevene tidlig, er det ikke tvil om at de vil ha stor nytte av et godt engelskspråklig grunnlag gjennom utdanningsforløpet, og i arbeidslivet. Mye pensum og faglitteratur vil kun foreligge på engelsk og de vil møte undervisning med engelsktalende forelesere. En trygghet i dette språket allerede fra de første skoleårene vil skape studenter som er bedre rustet til å tilegne seg ny kunnskap.

Det er gledelig at Ringsaker kommune innenfor de rammene som finnes for grunnskolen også klarer å legger til rette for mer matematikkundervisning på barnetrinnet. Forhåpentligvis vil det hjelpe mange elever som sliter med å knekke koden i realfag. Både matte og språk trengs i et globalisert arbeidsmarked der nasjonale grenser blir mindre viktig og kommunikasjon over grensene helt essensielt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00