I dag klokken 11.11 skal det altså endelig skje. NRK slukker sine FM-sendinger til Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. 16. juni følger P4 og Radio Norge etter. Dermed er det slutt på radiolytting til FM-radioer for de største kanalene. Bare lokale radiostasjoner vil bli å finne på FM-nettet fram til 2022.

Dermed vil oppmerksomheten rundt innføringen av digital radio gå over i en ny fase - den med å innrette seg i den nye virkeligheten. Meningsmålinger har vist at folket er delt omtrent på midten i sitt syn på at FM-radioene nå vil bli ubrukbare. Begge parter har gode og relevante argumenter. De positive peker på at FM nå er gammeldags teknologi, og nettet gir liten plass for nye kanaler. Det er slutt på at vi alle lytter på den samme kanalen. Det kommer stadig nye kanaler, og disse trenger plassen det digitale nettet kan gi. Dessuten vil digitale signaler gi en langt bedre lyd enn det vi har opplevd med FM-signalene.

Motstanderne har først og fremst vært opptatt av kostnadene for den enkelte ved å måtte bytte ut FM-radioene, utfordringene for mange med å måtte ta i bruk ny teknologi, og avfallshaugen radiobyttet fører med seg. Mange har også pekt på at DAB-radioer kan være et blindspor i utviklingen av radiolyttingen. Nettbaserte løsninger vil komme for fullt, DAB er et trinn i teknologiutviklingen vi lett kunne ha skrittet over. Med litt mer tålmodighet kunne vi ha holdt på FM-nettet litt til i påvente av utviklingen. For eksempel har svenskene sagt at de vil vente og se.

Med dagens overgang i fylket vårt vil nær halve landet ha gått over i «den nye tiden». Erfaringene fra andre deler av landet er at den samlede radiolyttingen har gått noe ned de første månedene. I Nordland, for eksempel, gikk den ned med ti prosent. Likevel viser det seg at de fleste er blitt med over til DAB. DAB-radioer selges også som aldri før. Nær en million DAB-radioer ble solgt i Norge i 2016. Andelen er fortsatt lavest for biler. Men i følge Elektronikkbransjen hadde 90 prosent av alle solgte nye biler i 2016 DAB-radioer installert. Jo, vi er på vei. Dette skal vi klare.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00