Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener at det faktum at dansk politi var bevæpnet reddet liv. Det er ingen tvil om at innsatsen til dansk politi ved drapsforsøket på tegneren Lars Vilks bidro til at liv ble spart. Men det er for enkelt å trekke den slutning at politiet dermed alltid må være bevæpnet.

Selvsagt skal politiet være bevæpnet i de situasjoner man vet krever det. Derfor er det innlysende at et debattmøte med den omstridte svenske tegneren ikke bare ville utløse bevæpning, men også betydelige sikkerhetstiltak som var planlagt i forkant av møtet.

Politiet har allerede varslet en sikkerhetsvurdering av utstillingen «I am Charlie» som vises i Drammen neste uke. Politiet vil også vurdere mulige tiltak rundt debattmøtet om karikaturtegninger her i Hamar i regi av Hamar Kunstforening.

Gjør politiet jobben sin vil de ha våpen tilgjengelig der hvor det på forhånd kan utpekes potensielle terrormål.

En generell bevæpning er altså ikke nødvendig for å ivareta sikkerheten så langt det er mulig i situasjoner som i København. Justisdepartementet har likevel forlenget den generelle bevæpningen til 12. april.

En generell trusselvurdering basert på en video fra terrororganisasjonen IS er videreført, og det var neppe vanskelig etter angrepet i København.

Vi minner om at det fortsatt er en rekke fakta som tilsier at et ubevæpnet politi fører til færre voldsepisoder mellom politi og kriminelle miljøer. En sammenligning med våre svenske naboer dokumenterer dette godt.

Politiets daglige jobb er fortsatt ikke å bekjempe terrorister i gatene, men å forhindre og avdekke alminnelig kriminalitet. Dessverre har vi fått et bevæpnet politi uten noen prinsipiell debatt om dette. Vi frykter at en bevæpningsvillig justisminister skal benytte muligheten til å gjøre den midlertidige bevæpningen permanent.

En slik endring er det ikke flertall for i Stortinget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00