Bøndenes hovedargument for å heve lønningene i landbruket er – også i år – at de økonomiske forskjellene reelt må bli mindre mellom norske matprodusenter og andre bransjer i samfunnet. Inntektsgapet må ned. Derfor er kravet fra bondeorganisasjonene til Staten i årets jordbruksoppgjør på 1,9 milliarder. I praksis rundt 31.000 kroner på hvert enkelt årsverk. Det vil redusere avstanden til andre yrkesgrupper med 11.000 kroner per årsverk.

Staten kaller det «meget ambisiøst», bondelagslederne beskriver det som «moderat». Urimelig er det i alle fall ikke, og omtrent på samme nivå som i fjor. Det er fortsatt et godt stykke igjen til å tette gapet og sikre reell lønnsvekst.

I årets oppgjør skal kornbøndene prioriteres. Med åpenbar distriktsprofil, er målet å gjøre det mer lønnsomt å utnytte jorda over hele landet, samt å øke graden av sjølforsyning og andelen norsk mat på markedet ute hos oss forbrukere. Det bør folk flest stille seg bak og støtte opp om. Vi ønsker norske råvarer på bordet og at mer korn fra norske bønder blir til mat, ikke bare dyrefôr.

Samtidig er det nok vanskelig for mange å forstå hva det egentlig koster å eie og drive et gardsbruk. En bonde beskriver som eksempel til Nationen at kvalitetsproduksjon av korn krever at man har korntørker, noe som koster millioner av kroner i investering. For et mindre bruk, vil det ganske enkelt være økonomisk uoverkommelig, og svært mange må ha minst én jobb i tillegg for å få det til å gå rundt. Da kommer man raskt inn i en ond sirkel med ineffektiv drift, fordi jordbruket kommer i andre rekke, og man nedprioriterer det man tjener minst penger på. Følgene er at mange velger å gi seg eller leie bort jorda.

Med KrF i departementsstolen, bør imidlertid bøndene i år ha håp om et akseptabelt og fortjent oppgjør. Det er annerledes å gå i forhandling med en KrF-statsråd og en fra Frp. Dessuten er det ny politikk på området. Firepartiregjeringens plattform slår faktisk fast at de vil redusere inntektsforskjellene mellom bønder og andre. I tillegg trenger det nyeste, minste regjeringspartiet som sloss mot sperregrensa, å vise seg fram og å få til et synlig, godt resultat. Bøndene bør ha grunn til en viss optimisme.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00