Mens Mahad Mahamud fra Brumunddal kjemper i Oslo tingrett for å beholde sitt statsborgerskap, kommer det nå fram nye lignende saker som ryster politikerne på Stortinget. Mahamud er som kjent fratatt sitt statsborgerskap fordi Utlendingsdirektoratet (UDI) mener han løy om sin nasjonalitet da han kom til Norge for 17 år siden. Aftenposten har avdekket at en familie på 12 personer risikerer samme skjebne. Årsaken er at UDI mener foreldrene løy om at de var palestinske flyktninger da de kom til Norge for 27 år siden. Nå må de ut, med barn og barnebarn.

Ifølge Aftenposten jobber 14 saksbehandlere i UDI med å avdekke mulige feil i gamle asylsaker. Mens det i land som Nederland og Frankrike ikke er mulig å tilbakekalle statsborgerskap for annet enn kriminelle handlinger, har det norske lovverket ingen foreldelsesfrist.

Sakene har skapt sterke reaksjoner på Stortinget. Sentrale politikere fra SV, Venstre og KrF reagerer på at mennesker som er godt integrert i Norge og har bodd her i flere tiår, risikerer utkastelse. Et flertall på Stortinget har krevd at slike saker skal avgjøres i domstolene for bedre rettssikkerheten. Etter vårt syn er dette ingen farbar vei. Rettssikkerheten blir ikke nødvendigvis bedre av om domstolen behandler sakene, så lenge det er det samme regelverket som skal gjelde.

Stortinget bør i stedet vedta en foreldelsesfrist for asylsaker. Det er meningsløs bruk av ressurser å sette saksbehandlere til å grave i 20 år gamle asylsaker. Norge framstår som et inhumant land med Europas strengeste asylpolitikk. For de aller fleste kriminelle handlinger finnes det en foreldelsesfrist. Vi kan vanskelig se at disse asylsakene er verre enn kriminelle handlinger som straffes med 10 års fengsel.

Derfor synes vi Stortinget bør følge Tysklands praksis, og innføre 5 års foreldelsesfrist. Med støtte fra Ap vil det være flertall for en slik lovendring. Så langt har Helga Pedersen (Ap) lagt seg på Sylvi Listhaugs linje. Det kler etter vårt syn partiet dårlig.

Les også
NYHET HATV: Se video fra fakkeltoget her. 
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00