Blant de nyvalgte lokalpolitikerne i Ringsaker er 17 kvinner og 24 menn. Siden kommunen har prinsippet om gjennomgående representasjon – det vil si at det er kommunestyrerepresentantene som også skal bekle plassene i råd og underutvalg – er det blitt vanskelig å oppfylle kravet om at begge kjønn skal ha minimum 40 prosent representasjon i alle komiteer og nemnder.

Man havner i denne situasjonen delvis på grunn av partienes evne til å nominere mange nok kvinner på listene sine, og deri også kvinners tradisjon for å si ja når de blir spurt, eller melde seg som kandidater. Samtidig handler det ikke minst om velgernes kumulering av navn, og særlig menn, når de går til stemmeurnene. Det har ført til at Høyre har endt med 25 prosent kvinner i sin kommunestyregruppe og Arbeiderpartiet 38 prosent. Dette er en omfattende debatt, og hvordan man kan forbedre likestillingen i politikken bør definitivt diskuteres igjen, fram mot neste valg.

Selv om saken i Ringsaker reiser problemstillinger rundt pålagt kvotering, er det en overdramatisering å si at man risikerer å «vrake» folk som er ønsket av velgerne. Alle de 41 som er valgt inn i kommunestyret er sikre, siden stemmene de har fått er personlige. Dette handler i stedet om hvem som skal sitte i formannskap/planutvalg, kontrollutvalg, landbruks-, klagenemnd og i komiteene for oppvekst og omsorg. For å bedre kjønnsbalansen, må man antakelig delvis besette disse vervene med varaer – i stedet for de samme 41 menneskene som sitter i kommunestyret. Og hvorfor ikke?

Å gå bort fra gjennomgående representasjon kan bidra til sunnere fordeling av makt – og flere kandidater å ta av, også kvinner. Flere mennesker får innflytelse, i stedet for at den samles hos de få. Man må gå ut fra at dem som har sagt ja til å være vara er klare for oppgavene, og det er positivt for demokratiet at så mange som mulig får delta aktivt i den lokale politikken. Det kan gi økt rekruttering og skape større interesse for å engasjere seg, hvis plassene i utvalgene fordeles både på kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00