Hun vil kjempe for å beholde de seks overvåkingskameraene som er plassert i Brumunddal sentrum. Det til tross for at Brumunddal ifølge Datatilsynet har en høyere kameratetthet enn Oslo, og flere kameraer enn byer som Bergen og Tromsø.

Ja, Ihle Steen går lenger enn som så. Hun sier til NRK at små steder må ha samme rett som store steder til å sette opp overvåkingskameraer. Å drive overvåking blir dermed løftet opp som et distriktspolitisk krav av ordføreren i Ringsaker. Da vil vi minne om at overvåking ikke utelukkende er å anse som et gode man skal kjempe for. Det er også et inngrep i vår personlige frihet og må veies nøye opp mot samfunnets behov for trygghet. Det er derfor vi har et statlig tilsyn som skal sørge for at overvåkingen følger bestemte regler.

Vi synes både lensmann Terje Krogstad og ordføreren er for raske i sine konklusjoner. Hvor er dokumentasjonen som viser at overvåkingskameraene forebygger kriminalitet, slik de begge hevder? I så fall kunne vi løst et av samfunnets største problemer på en enkel måte. Vi minner om at London har 12.000 kameraer utplassert, uten at det dermed oppleves som verdens tryggeste by. Derfor tror vi Anita Ihle Steen skal glede seg mer over at brumunddølene generelt er et lovlydig folkeferd, enn å lovprise kameraene.

«I fylla slår folk hverandre helseløse mens politiet står ti meter unna. Det er ingen grunn til å tro at et kamera vil virke mer avskrekkende enn en uniformert politimann» skrev Datatilsynets direktør Bjørn Thon i sin blogg. Den eneste dokumenterte effekten av overvåkingskameraene, er at de kan bidra til oppklaring av kriminalitet som allerede er begått. Det er absolutt et argument å vektlegge i debatten. Men det kan neppe alene forklare hvorfor Brumunddal skal drive mer overvåking enn Bergen og Trondheim. Politikerne har også et ansvar for å ivareta vår rett til å bevege oss i det offentlige rom uten å bli overvåket.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00