En helsetjeneste skal kunne gis til alle, uansett alder. Eldre mennesker skal ikke plasseres bak yngre mennesker i køen. Det er hvor alvorlig en sykdom er som fortsatt skal være grunnlaget for tildeling av behandling i helsevesenet.

Dette blir slått fast i en rapport bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet, og som ble overlevert onsdag. Bakgrunnen for arbeidet som er gjort er stormen som kom etter at det såkalte prioriteringsutvalget la fram sin innstilling i fjor vinter. Her ble det foreslått at alder skal være et kriterium. Når det skal tas en avgjørelse om behandling, skal en ta hensyn til hvor mange gode leveår en pasient har hatt og hvor mange gode leveår pasienten kan forventes å få.

Reaksjonene var store både blant fagfolk, institusjoner, brukerorganisasjoner og folk flest. Så store at helseminister Bent Høie (H), som har som mål å legge fram en stortingsmelding om temaet neste år, satte ned en ny arbeidsgruppe tidligere i år. «Når et tilbud er etablert, skal det normalt tilbys alle pasienter som vil kunne ha nytte av det, uavhengig av alder. Eldre som har behov for helsehjelp og omsorg, skal fortsatt få det», skriver arbeidsgruppen i sin rapport.

Vi er ikke i tvil om at dette er mer i tråd med hva folk flest vil synes er rettferdig og rimelig. Det skal ikke være mulig å bli for gammel til å få helsetjenester i Norge.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00