Enkelte er nesten aldri til stede. Høyre-politikeren Frode Nielsen har ikke møtt i kommunestyret på et halvt år. Heller ikke i kontrollutvalget har de sett snurten av ham, enda han her har det viktige ledervervet. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan for demokratisk innsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Det kan med andre ord se ut som ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) og den administrative ledelsen i Løten ikke følges spesielt tett.

Frode Nielsen har meldt forfall til fem av de siste syv møtene i kommunestyret. Dessuten har andre representanter fravær på halvparten av møtene i den samme perioden. Slikt gir inntrykk av at møtene i kommunestyret ikke er høyt prioritert.

Frode Nielsen har skiftarbeid hos Nortura, noe som passer dårlig når man skal på kveldsmøter. Det er forståelig at dette er vanskelig å kombinere med politiske kveldsmøter. Da burde en permisjonssøknad vært innlevert, slik leder i Løten Høyre Kjell-Erik Nordahl har pekt på.

Å være folkevalgt er et viktig tillitsverv i samfunnet. Løten-velgerne har stemt representantene inn i kommunestyret for å ivareta deres interesser. Da er det et demokratisk problem at forfallene er så mange at enkelte representanter nesten ikke er til stede.

Det hadde ikke vært av vegen om ordføreren kom med en generell oppfordring til alle partier om å gi vervet som folkevalgt så høy prioritet som mulig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00