Valgdeltakelsen ved kirkevalget viser større engasjement blant folk i år enn tidligere. 17,6 prosent av medlemmene i Den norske kirke brukte stemmeretten, mot 13,5 prosent i 2011. Saken som særlig fikk folk til å mobilisere, er spørsmålet om likekjønnede par skal få gifte seg i kirken.

Dette spørsmålet var også grunnen til at det for første gang ble stilt en alternativ liste i Hamar bispedømme; Åpen folkekirke. Det gjorde utslag. 18.573 ga sin stemme til den tradisjonelle listen fra nominasjonskomiteen, kalt Mangfoldig folkekirke, mens 28.500 stemte på Åpen folkekirke. De får dermed fire av sju representanter i Hamar bispedømmeråd. Tendensen er den samme over hele landet, og følgelig vil det være flertall ved Kirkemøtet i 2016 for at kirken skal kunne vie homofile og lesbiske par.

For mange er dette et menneskerettighetsspørsmål, like mye som en kirkepolitisk sak. Signalet om hva folk mener kirken skal stå for er tydelig. Det faller likevel enkelte tungt for brystet at spørsmålet om homofil vigsel har fått de «kulturkristne» til å bruke stemmeretten. Når informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband mener «det viser folkekirkens svakhet, når alle medlemmer faktisk er med og avgjør kirkens teologiske profil» avslører han en skremmende holdning til demokratiske prinsipper. Hvis kirken ønsker en stor medlemsmasse, kan man ikke samtidig hevde at bare noen av dem er kvalifisert til å uttale seg.

Også på HAs debattsider er det argumentert for å «ikke akseptere en ordning der passive kirkemedlemmer og det sekulære samfunnet skal diktere og overstyre hva aktive kirkegjengere og troende kristne skal praktisere». Slike holdninger er nærmest en oppskrift på å fremmedgjøre kirken for mange nordmenn. Samtidig viser det tydelig at Kirkemøtets dilemma om å tilfredsstille begge fløyer i Den norske kirke vil vedvare, også etter et sannsynlig vedtak om å åpne for vigsel av likekjønnede. Skal man unngå at hele begrepet «folkekirke» blir utvannet, må det kontinuerlig jobbes for å utvikle en så bred plattform som mulig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00