Det ser ut til å gå i retning av at Flytoget forsvinner ut av norske hender. I sin eierskapsmelding tidligere i sommer gikk Høyre/Frp-regjeringen inn for at Flytoget, som en av flere statlige virksomheter, skal selges ut til private. Ingen stor overraskelse i det. Begge de to regjeringspartiene gikk til valg på å selge unna mest mulig til private. Før helgen ble det klart at regjeringen får flertall på Stortinget for en salgsfullmakt når Eierskapsmeldingen skal behandles i høst. Verken Kristelig Folkeparti eller Venstre har noe imot av Flytoget selges. Det har så langt ikke meldt seg norske interesser i et kjøp av Flytoget. Derimot meldte Dagens Næringsliv sist uke at en rekke utenlandske fond og togselskaper er interessert i å kjøpe.

Både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV er sterke motstandere av å selge Flytoget til private. De tre partiene har pekt på at selskapet i dag går så det suser med et driftsresultat i fjor på 338 millioner kroner. Kundetilfredshetsundersøkelsene viser at så godt som alle er fornøyde. I mange år gikk Flytoget med store underskudd. En viktig grunn til dagens gode resultater er at Stortinget i 2000 etterga en gjeld på 7,4 milliarder kroner. - Jeg tror det vil stride mot folks følelse av hva som er riktig måte å forvalte statens ressurser på, dersom staten skal bidra med penger når det går dårlig, og så skal man selge til private når virksomheten omsider går med gode overskudd. Ved et salg er det lite som tyder på at prisen vil gjenspeile alle pengene det offentlige har brukt på Flytoget, sier leder i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp).

Selv om regjeringen nå har sikret seg et flertall for salg, bør det ikke være for sent å snu. Erfaringene fra salg av jernbaneselskaper til private i andre land er ikke bare gode. En trenger ikke å gå lenger enn til England for å kunne studere hvor galt det kan gå. Regjeringen har så langt ikke levert noen troverdig begrunnelse for at et salg er best for det norske samfunnet. Før det skjer må vi konstatere at salget mest av alt likner et utslag av ideologisk drevet symbolpolitikk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00