De første flyktningene fra Syria har kommet til Hamar. Klokka 22 onsdag kveld kom de fra Oslo til Vangseter. Vi kan regne med at opptil 150 flyktninger som har kommet seg ut av krigens og bombenes Syria, skal til Vangseter i tiden som kommer. Mottaket vil fungere som en form for nødinnkvartering. Det er det som trengs nå som de ordinære mottakene er fulle. Over hele Europa er situasjonen presset. Alle innkvarteringsmuligheter må benyttes for å avhjelpe katastrofen.

Verken kommunen eller naboene var kjent med at Politiets utlendingsenhet nå vil bruke Vangseter som akuttmottak. Vi forstår at ordfører Morten Aspeli (Ap) synes det hadde vært en fordel hvis han hadde vært kjent med planene. Det samme gjelder naboene. Det er alltid best å være forberedt på det som skjer i ens eget nærmiljø, og vi forstår at de første reaksjonene er ønsket om bedre informasjon.

Men akkurat nå er det viktigere å ta utgangspunkt i flyktningenes situasjon. Dette er mennesker som har vært på flukt i ukevis, gjennom hele Europa. Lange strekninger har de måttet gå til fots. Dette er den enorme krisen vi har kunnet følge på TV-skjermene fra land i Europa hvor hundretusener av flyktninger kjemper for å komme over grensene. En bitte liten bit av dette ser vi nå i Hamar. Den folkelige giverviljen har vært stor her i landet. Nå må vi også vise at vi faktisk mener det, når vår medfølelse skal omsettes i handling.

Vi forstår at flyktningsituasjonen kan skape uro hos naboene. Men flyktningene har først og fremst sagt at de trenger å bli mottatt på en vennlig måte. Det er nå vi har muligheten til å vise hvor ekte solidariteten med mennesker på flukt faktisk er. Derfor synes vi det er bra at lederen for Vangsåsen Vel på sosiale medier understreker at det er positivt av Vangseter blir brukt. Mennesker er i utgangspunktet ikke farlige, selv om de kommer fra et annet land og en annen kultur. Dette handler om mennesker på flukt fra krig. La oss ta godt imot dem.