Over hele Europa er nå arbeidet med å bosette det økende antall flyktningene i gang. Norge er intet unntak. Det har stor betydning at dette skjer så raskt son mulig, skal resultatet bli vellykket. Allerede nå kan vi her på debattsidene til Hamar Arbeiderblad se at innvandringsfiendtlighet og skepsis til flyktningene kommer tydelig til uttrykk.

For å møte dette er det så viktig at kommunene legger mye arbeid i å få til en vellykket bosetting. Det må også gjennomføres språkopplæring og andre integreringstiltak, slik at flyktningene så raskt mulig kan komme seg i jobb. Arbeidsledighetstallene for september er i så måte urovekkende.

Tendensen er at innvandrerne er de første som mister jobben når ledigheten øker. 39 prosent av de arbeidsledige er innvandrere, skriver Klassekampen. Mens arbeidsledigheten nå er på 2,7 prosent for alle, er 7,1 prosent av innvandrerne registrert som arbeidsledige. Her i fylket har vi fortsatt god økonomisk vekst og synkende ledighetstall. Det er et godt utgangspunkt for å få flyktningene i jobb.

Det verste scenarioet er at vi mislykkes med integreringen, og at flyktningene blir et økende sosialt problem. Dette ser vi nå klare tegn til Tyskland, som på enkelte dager tar imot 10.000 asylsøkere. Forbundskansler Angela Merkel sliter på meningsmålingene, og uroen vokser. Når innbyggerne mister tilliten til at politikerne har kontroll på situasjonen, skapes det også et rom for fremmedfrykten.

Alle partier i Hamar bortsett fra Frp, uttrykte i valgdebattene en klar og positiv holdning til å bosette flere flyktninger. Det arbeidet starter nå. I tillegg til rask bosetting og gode integreringsprogrammer, bør politikerne få fram budskapet om at vi står overfor en situasjon hvor vi hjelper mennesker i nød, og at vi er i stand til å integrere dem inn i vårt samfunn. Slik møter vi skepsisen til flyktningene på en offensiv måte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00