Påtroppende ordfører Einar Busterud (BBL) og resten av Regnbuealliansen skal være i ferd med å utvide antall politiske stillinger fra 1,5 til 2,4.

Ordføreren har selvsagt hel stilling. I tillegg vil varaordførerjobben bli en heltidsstilling som går til Høyres Knut Fangberget. På toppen av dette er tanken at både Venstre og Miljøpartiet de Grønne skal ha hver sin stilling i 20 prosent. De skal arbeide henholdsvis med jernbaneplanen og miljøplanen for Hamar kommune.

Målet er å styrke den politiske styringen av Hamar kommune, sier Busterud.

Vi stiller oss tvilende til at det kreves så mange ansatte politikere for å lede kommunen. Det er vel de ansatte i kommunen som skal drive utredningsarbeid, etter de politiske føringer som gis fra det politiske flertallet?

Riktignok presiserer Busterud at kritikerne må vente til personkabalen er klar. Det betyr at det fortsatt er mulig å tenke seg om. Det kan selvsagt hevdes at denne eventuelle økte kostnaden ikke velter kommuneøkonomien i Hamar. Men signaleffekten for det nye politiske flertallet er ikke god.

I valgkampen har både Busterud og Fangberget pekt på at det er kommunens drift og ikke gjeldsbelastning som er årsaken til det økonomiske underskuddet. De har også sagt at alle sektorer må regne med budsjettkutt. Da blir det vanskelig samtidig å skulle kommunisere hvorfor det første de gjør er å utvide rammen for politiske stillinger.

Regnbuealliansen gjør etter vårt syn klokt i å klare seg med ordfører og varaordfører i hel stilling.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00