Politikerne i Hamar kommunestyre gikk rett fra den storstilte åpningen av et gigantisk og påkostet stupetårn, til vedtaket om å si nei til å gi et økonomisk bidrag til årets TV-aksjon. 90.000 kroner til Regnskogfondet er beløpet det er snakk om. Det hadde ikke flertallet lyst til å bevilge.

Les også: Bør heller kutte ut møtematen

Høyres Knut Fangberget argumenterer med at han ikke liker at NRK står bak TV-aksjonen. Hvis målet er å redusere NRKs posisjon, har et regjeringsparti langt mer effektive virkemidler enn å bruke Hamar kommune som spydspiss. I NRK trekker de nok bare på skuldrene over vedtaket.

Les også: Busterud vil ha ny behandling

For Hamar er dette derimot en flau sak. Kommunen har meldt seg ut av den nasjonale dugnaden. Vi tegner nå et bilde av oss selv som en navlebeskuende, egoistisk by som har nok med oss selv. Som eneste kommune i Hedmark trekker Hamar seg ut av det som er et håndslag for å redde regnskog i et område på størrelse med Norge og Danmark. Tre kroner pr. innbygger er bidraget Hamar skulle gi. Det blir vanskelig å få forståelse i opinionen for at det er et uoverstigelig hinder.

Les også: Hamar ga ingenting til TV-aksjonen

Solidaritet er et ord vi skulle ønske Hamar ble forbundet med. Noen partier har også miljøsaken høyt på sin dagsorden. Flertallet besto av By- og bygdelista, Høyre, Venstre, og avhopperne Stein Frøysang (Ap), Geir Byberg (KrF) og Jan Oreld (Pensjonistpartiet). Noen av dem burde vel sett at et løft for regnskogens framtid er viktigere enn en diskusjon om NRKs posisjon? I det minste kunne man hatt med seg i tankene hvordan Hamar framstår utad.

Hamar kommunes omdømme er dårlig ivaretatt med denne saken. Vil vi virkelig på nytt bli nasjonens snakkis som kommunen som bygget landets dyreste stupetårn, men takket nei til TV-aksjonen? Også politikere kan snu, og spørsmålet om støtte til årets TV-aksjon bør tas opp igjen med et nytt vedtak som resultat. Smålighet bør byttes ut med omtanke for klimaet på vår klode. Denne saken vinner man ikke en valgkamp på.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00