Det var ikke sensasjonelt nytt som kom fram da ordførerne i dagens fire sykehusbyer, Elverum, Gjøvik, Lillehammer og Hamar, på en pressekonferanse på Biri i går sa sin mening og sykehusstruktur for Innlandet. De fire mener Sykehuset Innlandet på sitt møte 20. oktober bør gå inn for en sykehusstruktur hvor ett eller flere sykehus blir plassert i byene. De mener bygging av hovedsykehus ved Mjøsbrua vil undergrave de fire byene. Ordførerne innrømmet at de er uenige om hvordan sykehusstrukturen skal utformes.

De fire ordførerne understreker at sykehus er en byfunksjon. Et sykehus er avhengig av et tett samarbeid høgskolen og en rekke kompetansemiljøer som kun finnes i byer. Og for at et stort sykehus skal fungere er nærhet til tjenesteleverandører og tjenester som for eksempel serveringssteder og hotellsenger viktig. Samtidig kan bygging av et hovedsykehus utenfor de store byene innebære at det etableres en ny by i konkurranse med de bestående. Samtidig peker de på at mangelen på større byer svekker Innlandets konkurransekraft overfor andre regioner, og at sykehusbygging utenfor en av byene vil være med på å svekke samfunnsutviklingen i Innlandet, ikke styrke den.

Vi mener dette er en riktig tankegang, og gode begrunnelser for å legge sykehuset et annet sted enn ved Mjøsbrua. En slik lokalisering tilhører egentlig fortiden, og vektlegger først og fremst politikernes behov for et geografisk kompromiss. Signalene fra staten er at en knutepunktutvikling i byene tillegges større vekt enn før.

Så kan en innvende at dette aspektet burde kommet sterkere inn lenge før. Det ville gjort det til en langt større del av prosessen. Ballen ligger nå hos Sykehuset Innlandet, i de neste rundene Helse Sørøst og Regjeringen. De bør merke seg gårsdagens utspill fra Innlandets «sykehusbyer».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00