Framtidas Løten skal formes. I hvert fall den delen som kommunen kan styre. En ny kommuneplan skal lages. Det skal tenkes helt fram mot år 2030, noe som for mange kan oppleves som så langt fram i tid at det er litt uhåndgripelig. Men skal vi kunne sette oss mål som er litt mer ambisiøse enn de som får plass i et enkelt årsbudsjett er det helt nødvendig å løfte blikket.

I Løten har man våget å gi prosessen en litt utradisjonell form. Ofte er det kommunepolitikerne som sammen med administrasjonen setter seg sammen og forsøker å planlegge hvordan framtida skal bli for innbyggerne. I Løten har de invitert til «gjestebud», hvor innbyggerne har invitert noen fra sitt nettverk hjem til seg for å jobbe med konkrete problemstillinger i kommune- planen.

Slike uformelle grupper gjør at kommuneplanen blir håndfast for mange flere. Velgerne utfordres til å ta del i prosessen før den skal inn i de politiske beslutningsorganene. Det gir bredere deltakelse og en opplevelse av et felles ansvar for framtida. Det vil også gi politikerne forslag de kanskje ikke selv hadde tenkt på, og som er konkrete og nær det som er folks daglige virkelighet.

Denne uka ble forslagene presentert på et folkemøte. Dermed vil alle som ønsker det få del i hva gjestebudene har frambrakt av spennende ideer. Et slikt folkemøte vil dessuten kunne legge press på politikerne for å ta forslag som mange er opptatt av inn i kommuneplanen.

15 år gamle Isak Formoe «stjal showet» kunne Hamar Arbeiderblad fortelle etter folkemøtet. Varaordføreren i Barn- og unges kommunestyre holdt et innlegg som mange merket seg. Han savner benker å sitte på, buss til Budor om vinteren og Rokosjøen om sommeren og generelt bedre bussforbindelse i Løten som gjør at ungdom ikke alltid er avhengig av transport fra foreldrenes side. Vi gratulerer Løten med å ha funnet en potensiell framtidig ordførerkandidat i unge Isak, og en flott planprosess. Nå gjelder det bare å innfri ønskene fra gjestebudene!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00