Striden i den såkalte Fieke-saken er avsluttet i denne omgang. Fylkesmannen har gitt 18 år gamle Fieke Van Loon og hennes foreldre fullt medhold. Jenta fra Åmot har fått rett til å oppholde seg og bo på Grobunn.

Saken vil være godt kjent for Hamar Arbeiderblads lesere. Fieke Van Loon som har downs syndrom, har i mange år vært en innesluttet jente som til dels levde i en fantasiverden. Hun hadde aldri hatt en god venn, og i svært liten grad vært del av noe sosialt fellesskap.

Først da hun fikk plass hos Stiftelsen Grobunn i Stange endret livet seg totalt. Skolen som er et tilbud for ungdom med spesielle behov, fikk Fieke ut av sin isolerte tilværelse. Hun fikk venner. Hun fikk kjæreste. Hun trivdes i livet sitt.

Problemene oppsto da hennes hjemstedskommune Åmot og Stange kommune som huser Grobunn, ikke kunne bli enige om hvem som skulle betale. Åmot nektet å betale, og mente hun heller kunne benytte seg av de tilbudene som finnes i hjemkommunen. Stange på sin opptrådte like firkantet. Hvis ikke Åmot betalte ville Stange frakte henne til og fra Grobunn i taxi, framfor å la henne bo på Grobunn.

Fylkesmannen har konkludert med at Stange kommune har det juridiske og økonomiske ansvaret for Fieke. Det vises til at Grobunn er et rimeligere tilbud enn det kommunen hadde foreslått. Dessuten legges det vekt på at Fieke ville miste retten til opplæring og muligheten til å delta i et fellesskap. I det hele tatt legger Fylkesmannen først og fremst vekt på 18-åringens behov, i motsetning til hva de to kommunene gjorde.

Fieke-saken framsto som en uverdig krangel basert på regelrytteri mellom to kommuner, skrev vi på lederplass. Og selv om Stange må dekke kostnadene går ikke Åmot fri for kritikk på nettopp dette punktet. Kommunen oppfordres til å « ... utøve det kommunale selvstyret med mer raushet og mer aktivt samarbeid med bruker og pårørende enn tilfellet var i denne saken». Det er klar tale.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00