Et av den borgerlige regjeringens dårligste forslag er å frata de arbeidsledige retten til feriepenger. En milliard kroner sparer staten på dette, var begrunnelsen Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten ga til NRK. Da må det være provoserende for de arbeidsledige å se at regjeringen samtidig gir store skattelettelser til de aller rikeste her i landet når forslaget til statsbudsjett presenteres. Det kan se ut som pengene går fra dem som har minst til de som har mest.

Vi undrer oss over hvorfor regjeringen på denne måten bidrar til å gjøre tilværelsen enda verre for dem som er så uheldige å stå utenfor arbeidslivet. Hvis et slikt tiltak er ment å fungere som en inspirasjon til å skaffe seg arbeid, tror vi regjeringen bommer kraftig. Som alle andre lever arbeidsledige et sosialt liv, og mange har familie. Det er alle disse menneskene som straffes som en følge av regjeringens tiltak.

Det er viktig å huske at vi skaffer oss rettighetene til arbeidsledighetstrygd når vi er i arbeidslivet. Det er altså en rettighet som er opptjent gjennom å være i jobb, og som skal sikre oss hvis vi er så uheldige at vi mister jobben. Det er våre skatteinntekter som blant annet brukes til arbeidsledighetstrygd og feriepenger.

De færreste som går ledige, synes det er en ønsket situasjon. Vi synes regjeringen bør sette mer inn på å redusere arbeidsledigheten, framfor å gå på jakt etter ytelsene til de arbeidsledige. Eventuelt kan skattelettelsene til dem som allerede har mye reduseres i neste års statsbudsjett.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00