Dette er resultatet av kommunestyrets budsjettbehandling. Det er også i tråd med forslaget fra den såkalte Regnbuealliansen. Ved to barneskoler og Børstad ungdomsskole har det vært gitt intensiv språkopplæring i inntil to år til barn med innvandrerbakgrunn. Egne lærere med spesialkompetanse har kunnet gi disse barna et godt utgangspunkt for videre læring når de etter hvert overføres til skolene de geografisk sogner til.

Hamar kommune må kutte i sitt driftsbudsjett. Nedleggelse av de såkalte velkomstklassene betyr en innsparing på tre millioner kroner. Det kan likevel fort vise seg å bli en kostbar innsparing. Vi vet mye om hva dårlig integrering betyr på lang sikt. Det koster det offentlige når innvandrere står uten jobb, eller ender som kriminelle som en følge av at de faller utenfor samfunnet.

Derfor er innføringsklassene ikke bare et viktig tilbud for de elevene det gjelder, men også en viktig investering for oss alle i framtidas Hamar. I en tid da innvandring er en av de største globale politiske utfordringene vil vi advare mot å kutte i integreringstiltak. Dessverre er det akkurat det kommunestyrets flertall nå har gjort.

I en så viktig sak etterlyser vi en god faglig begrunnelse. En faglig vurdering av konsekvensene burde vært et minimum før saken kom til behandling. Det har ikke vært mulig fordi Regnbuealliansens budsjettforslag forelå først kort tid før budsjettbehandling. Det er uheldig når for eksempel Utdanningsforbundet dermed ikke får anledning til å kommentere forslagene.

Regnbuealliansen har sagt at åpenhet er et viktig prinsipp. Under budsjettbehandlingen tok By- og bygdelistas gruppeleder Inga Borud selvkritikk på dette punktet. Det synes vi ikke er godt nok. I for mange saker har alliansen og BBL sviktet åpenhetsprinsippet. Nå vil vi ha en konkretisering av hvordan åpenheten skal komme tilbake i Hamar-politikken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00