Det var et forventet fall. Og det er først og fremst i Oslo fallet kommer. Den voldsomme prisutviklingen som vi har sett over flere år i hovedstaden har brått stoppet. Ser vi de siste to månedene under ett har prisene falt med 4,4 prosent. Når vi vet at boligprisene i Oslo de siste 16 månedene ifølge Dagens Næringsliv har økt med nesten 32 prosent, er det et fall som setter en støkk i mange boligeiere.

Det er regjeringens nye boliglånsforskrift det pekes på som forklaringen på fallet. Bankene har fått strengere regler når de skal innvilge boliglån. Vi får ikke låne mer enn fem ganger brutto inntekt og ikke mer enn 85 prosent av boligens verdi. Slik stanses de som ønsker å ta høy risiko med høy gjeld, og ikke minst alle de som kjøper bolig nummer to og tre for å spekulere i boliger som investeringsobjekt. For kortsiktige investorer er prisfallet svært dårlige nyheter.

Vi registrerer at de første kravene om å fjerne boliglånsforskriften allerede er kommet. Privatmeglerens sjef Grethe Wittenberg Meier har gått ut i Dagens Næringsliv og bedt finansminister Siv Jensen (Frp) gripe inn for å dempe konsekvensene.

Vi tror regjeringen foreløpig gjør klokt i å opprettholde innstrammingene. Med lav rente og lav arbeidsledighet er det liten grunn til å tro at økonomien skal kollapse, slik vi opplevde på slutten av 1980-tallet. Da tok det ti år før markedet var tilbake. Når vi vet at gjelden til en gjennomsnittlig husholdning er doblet de siste ti årene, er det grunn til å holde bremsene på.

For førstegangskjøperne er prisfallet en god nyhet. Så er spørsmålet alle stiller seg om nedgangen fortsetter, eller om dette er en kortvarig effekt av de nye utlånsreglene. Det blir dessuten spennende å se om fallet først og fremst er et Oslo-fenomen, eller om ytterkanten av hovedstadsregionen også følger etter. I så fall vil også boligkjøpere i Hamarregionen kunne vente seg lavere boligpriser framover.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00